Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.75, 13VÅTM103000Fage75 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-03-24 Stoppdatum 2001-03-24
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 5026
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: