Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-01 Stoppdatum 1999-11-01
Mängd (ton): 41,40 Kostnad totalt: 18926
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: