Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2005
Startdatum: 2004-12-08 Stoppdatum 2004-12-08
Mängd (ton): 259,28 Kostnad totalt: 130937
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: