Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 098254 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-31 Stoppdatum 2003-10-31
Mängd (ton): 2,93 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: