Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IE.19, 13VÅTM102000Slien19 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-02-04 Stoppdatum 2000-02-04
Mängd (ton): 14,60 Kostnad totalt: 10324
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: