Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IE.19, 13VÅTM102000Slien19 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-02-05 Stoppdatum 2005-02-07
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 16260
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: