Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IE.19, 13VÅTM102000Slien19 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-10 Stoppdatum 2007-11-10
Mängd (ton): 15,02 Kostnad totalt: 19017
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: