Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gräsögöl, 098259 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-01 Stoppdatum 2003-11-01
Mängd (ton): 2,83 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: