Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.01, 13VÅTM97000Klippe01 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-02-12 Stoppdatum 2004-02-12
Mängd (ton): 9,01 Kostnad totalt: 8280
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: