Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.05, 13VÅTM97000Klippe05 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-02 Stoppdatum 2003-02-02
Mängd (ton): 3,04 Kostnad totalt: 2769
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: