Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.05, 13VÅTM97000Klippe05 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-04 Stoppdatum 2007-11-04
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2532
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: