Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.16, 13VÅTM97000Klippe16 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-02-14 Stoppdatum 2000-02-14
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 2876
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: