Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT107015, 06VAT107015 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-17 Stoppdatum 2007-04-17
Mängd (ton): 50,61 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: