Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-02-10 Stoppdatum 2000-02-10
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 3058
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: