Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Porsagöl, 635343 132094 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-20 Stoppdatum 2007-11-20
Mängd (ton): 5,78 Kostnad totalt: 6981
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: