Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.17, 13VÅTM102000Sliss17 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-30 Stoppdatum 2001-08-30
Mängd (ton): 5,92 Kostnad totalt: 5062
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: