Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Arvidabosjön, 101063 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-13 Stoppdatum 2008-04-13
Mängd (ton): 14,94 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: