Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-02 Stoppdatum 2000-11-02
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 4767
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: