Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-04 Stoppdatum 2001-11-04
Mängd (ton): 9,64 Kostnad totalt: 4572
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: