Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-17 Stoppdatum 2002-11-17
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 5041
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: