Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-19 Stoppdatum 2003-11-19
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 4801
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: