Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.14, 13VÅTM101000Senn14 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-11-24 Stoppdatum 2006-11-24
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 6150
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: