Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.14, 13VÅTM101000Senn14 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-02-06 Stoppdatum 2010-02-06
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1433
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: