Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.17, 13VÅTM101000Senn17 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-12-04 Stoppdatum 2002-12-04
Mängd (ton): 12,24 Kostnad totalt: 10665
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: