Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.17, 13VÅTM101000Senn17 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-11-25 Stoppdatum 2006-11-25
Mängd (ton): 12,03 Kostnad totalt: 14798
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: