Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÅ.17, 13VÅTM101000Senn17 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-02-21 Stoppdatum 2008-02-21
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 6595
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: