Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-12 Stoppdatum 2002-11-12
Mängd (ton): 11,35 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,3
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: