Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-05 Stoppdatum 2008-04-05
Mängd (ton): 8,20 Kostnad totalt: 9291
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: