Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MJÖSJÖN, 638862154060 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-01 Stoppdatum 2010-12-01
Mängd (ton): 8,03 Kostnad totalt: 11602
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: