Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 16STENSJÖN V, 0861STENS006VM Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-12-13 Stoppdatum 2009-12-13
Mängd (ton): 3,96 Kostnad totalt: 5627
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: