Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 16STENSJÖN V, 0861STENS006VM Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-11 Stoppdatum 2010-12-11
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4286
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: