Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 20NORREGÖL V 17, 0861NORRG017VM Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-01-26 Stoppdatum 2009-01-26
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2810
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: