Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KOLFLYSJÖN, 628160149607 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-14 Stoppdatum 2010-12-14
Mängd (ton): 6,05 Kostnad totalt: 7971
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: