Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRSJÖN, 627320149553 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-02 Stoppdatum 2005-04-02
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 2645
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: