Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRSJÖN, 627320149553 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-13 Stoppdatum 2010-03-13
Mängd (ton): 4,84 Kostnad totalt: 6060
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: