Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skärvsjö kdos, KD5022 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-01-01 Stoppdatum 2009-05-31
Mängd (ton): 41,90 Kostnad totalt: 20363
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: