Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 28TRANSJÖN 1, 0834TRANS001VM Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-29 Stoppdatum 2010-12-29
Mängd (ton): 9,86 Kostnad totalt: 13814
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: