Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 28LILLSJÖN 2, 0834TRANS002VM Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-12-04 Stoppdatum 2009-12-04
Mängd (ton): 32,81 Kostnad totalt: 43244
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Bulltofta/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: