Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YEN, 626345148516 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-22 Stoppdatum 2010-12-22
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2524
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: