Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sävsjön Lilla, 101176 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-08 Stoppdatum 2001-09-08
Mängd (ton): 2,47 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: