Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-03-06 Stoppdatum 1998-03-06
Mängd (ton): 14,66 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: