Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-13 Stoppdatum 2002-04-14
Mängd (ton): 20,05 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: