Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-03-23 Stoppdatum 2004-03-23
Mängd (ton): 19,68 Kostnad totalt: 17515
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: