Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-03-30 Stoppdatum 2005-03-30
Mängd (ton): 20,30 Kostnad totalt: 18514
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: