Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-14 Stoppdatum 2007-04-14
Mängd (ton): 17,90 Kostnad totalt: 19099
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: