Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-15 Stoppdatum 2010-03-15
Mängd (ton): 14,11 Kostnad totalt: 17668
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: