Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAMMARSJÖN, 626513147952 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-01 Stoppdatum 2009-02-01
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2303
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: