Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hemsjön, 074054 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-12-19 Stoppdatum 2009-12-19
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: