Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagasjön, 074168 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-12-21 Stoppdatum 2009-12-21
Mängd (ton): 34,17 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: