Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HORSAGÖLJEN, 670043 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-16 Stoppdatum 2010-09-16
Mängd (ton): 2,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: